CAREER OPPORTUNITIES

LABOR RECRUITMENT NOTICE

NGÀY VỊ TRÍ CHỨC VỤ SỐ LƯỢNG TẢI FILE GHI CHÚ
01/12/2022 Nhân viên IT Nhân viên 1 link Hết hạn
01/02/2023 Quản lý Kỹ thuật và Chất lượng Nhân viên 1 link Opening

Clients & Partners

logo
logo
logo
logo
logo
logo
logo